Fillon me germën:
A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N

Nj O P Q R Rr S Sh T Th U V X Xh Y Z Zh Gjith
82 emra plotësojnë kushtet e parashtruara për kërkim:
Emri Gjinia Kuptimi
Abatare Female fjalë e shqipes
Adhurim Male fjalë e shqipes
Admir Male fjalë e shqipes
Admirim Male fjalë e shqipes
Admirime Female fjalë e shqipes
Adrian Male nga fjalë e shqipes
Aferdita Female fjalë e shqipes
Afrim Male fjalë e shqipes
Afrime Female fjalë e shqipes
Afron Male nga fjalë e shqipes
Afrore Female fjalë e shqipes
Agim Male fjalë e shqipes
Agime Female fjalë e shqipes
Agimor Male fjalë e shqipes
Agimore Female fjalë e shqipes
Agnushe Female fjalë e shqipes
Agon Male nga fjalë e shqipes
Aguliçe Female fjalë e shqipes
Aimir Male nga fjalë e shqipes
Ainur Male nga fjalë e shqipes
Aj Male fjalë e shqipes
Ajër Male fjalë e shqipes
Ajrim Male fjalë e shqipes
Ajrina Female fjalë e shqipes
Akullime Female fjalë e shqipes
Alba Female nga fjalë e shqipes
Albehar Male fjalë të shqipes
Albin Male nga fjalë e shqipes
Albina Female nga fjalë e shqipes
Almira Female fjalë të shqipes
Amfora Female fjalë e shqipes
Amnor Male nga fjalë e shqipes
Andet Male fjalë të shqipes
Andeta Female fjalë të shqipes
Anesa Female nga fjalë e shqipes
Ar Male fjalë e shqipes
Arbenia Female fjalë e shqipes
Arbënor Male fjalë e shqipes
Arbër Male fjalë e shqipes
Arbëresh Male fjalë e shqipes
Arberesha Female fjalë e shqipes
Arberi Female fjalë e shqipes
Arbërim Male fjalë e shqipes
Arberime Female fjalë e shqipes
Arberita Female fjalë e shqipes
Arberore Female fjalë e shqipes
Arbian Male fjalë e shqipes
Arbor Male nga fjalë e shqipes
Arbore Female fjalë e shqipes
Ardhmeri Female fjalë e shqipes
Ardit Male nga një fjalë te shqipes
Ardita Female fjalë të shqipes
Arena Female fjalë e shqipes
Argjend Male fjalë e shqipes
Argjenda Female fjalë e shqipes
Argjendor Male fjalë e shqipes
Argjendore Female fjalë e shqipes
Argona Female fjalë e shqipes
Arjeta Female fjalë të shqipes
Arlind Male fjalë të shqipes
Arlinda Female fjalë të shqipes
Armend Male fjalë të shqipes
Arnen Male fjalë e shqipes (nje lloj pishe)
Arnena Female fjalë e shqipes (emër bime)
Aroma Female fjalë e shqipes
Arsim Male fjalë e shqipes
Art Male fjalë e shqipes
Arta Female fjalë e shqipes
Artar Male fjalë e shqipes
Artare Female fjalë e shqipes
Artin Male fjalë e shqipes
Artina Female fjalë e shqipes (emër bime)
Artir Male fjalë e shqipes
Artira Female fjalë e shqipes (emër bime)
Artmir Male fjalë e shqipes
Arzen Male fjalë e shqipes
Arzena Female fjalë e shqipes (emër bime)
Astrit Male fjalë e shqipes
Astrite Female fjalë e shqipes
Atdhe Male fjalë e shqipes
Atdhesore Female fjalë e shqipes
Atdhetare Female fjalë e shqipes

Emrat e ditës - 24.07.2021

Ditjon
fjalë të shqipes
Lira
fjalë e shqipes

Statistikë

Gjithsejt emra shqiptarë = 3140
Emra shqiptarë për djem = 1423
Emra shqiptarë për vajza = 1717
Gjithsejt emra mysliman = 757
Emra mysliman për djem = 327
Emra mysliman për vajza = 430