Fillon me germën:
A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H

I J K L Ll M N Nj O P Q R Rr

S Sh T Th U V X Xh Y Z Zh Gjth
82 emra plotësojnë kushtet e parashtruara për kërkim:
Emri Gjinia Kuptimi
Abatare fjalë e shqipes
Adhurim fjalë e shqipes
Admir fjalë e shqipes
Admirim fjalë e shqipes
Admirime fjalë e shqipes
Adrian nga fjalë e shqipes
Aferdita fjalë e shqipes
Afrim fjalë e shqipes
Afrime fjalë e shqipes
Afron nga fjalë e shqipes
Afrore fjalë e shqipes
Agim fjalë e shqipes
Agime fjalë e shqipes
Agimor fjalë e shqipes
Agimore fjalë e shqipes
Agnushe fjalë e shqipes
Agon nga fjalë e shqipes
Aguliçe fjalë e shqipes
Aimir nga fjalë e shqipes
Ainur nga fjalë e shqipes
Aj fjalë e shqipes
Ajër fjalë e shqipes
Ajrim fjalë e shqipes
Ajrina fjalë e shqipes
Akullime fjalë e shqipes
Alba nga fjalë e shqipes
Albehar fjalë të shqipes
Albin nga fjalë e shqipes
Albina nga fjalë e shqipes
Almira fjalë të shqipes
Amfora fjalë e shqipes
Amnor nga fjalë e shqipes
Andet fjalë të shqipes
Andeta fjalë të shqipes
Anesa nga fjalë e shqipes
Ar fjalë e shqipes
Arbenia fjalë e shqipes
Arbënor fjalë e shqipes
Arbër fjalë e shqipes
Arbëresh fjalë e shqipes
Arberesha fjalë e shqipes
Arberi fjalë e shqipes
Arbërim fjalë e shqipes
Arberime fjalë e shqipes
Arberita fjalë e shqipes
Arberore fjalë e shqipes
Arbian fjalë e shqipes
Arbor nga fjalë e shqipes
Arbore fjalë e shqipes
Ardhmeri fjalë e shqipes
Ardit nga një fjalë te shqipes
Ardita fjalë të shqipes
Arena fjalë e shqipes
Argjend fjalë e shqipes
Argjenda fjalë e shqipes
Argjendor fjalë e shqipes
Argjendore fjalë e shqipes
Argona fjalë e shqipes
Arjeta fjalë të shqipes
Arlind fjalë të shqipes
Arlinda fjalë të shqipes
Armend fjalë të shqipes
Arnen fjalë e shqipes (nje lloj pishe)
Arnena fjalë e shqipes (emër bime)
Aroma fjalë e shqipes
Arsim fjalë e shqipes
Art fjalë e shqipes
Arta fjalë e shqipes
Artar fjalë e shqipes
Artare fjalë e shqipes
Artin fjalë e shqipes
Artina fjalë e shqipes (emër bime)
Artir fjalë e shqipes
Artira fjalë e shqipes (emër bime)
Artmir fjalë e shqipes
Arzen fjalë e shqipes
Arzena fjalë e shqipes (emër bime)
Astrit fjalë e shqipes
Astrite fjalë e shqipes
Atdhe fjalë e shqipes
Atdhesore fjalë e shqipes
Atdhetare fjalë e shqipes

Zhvillimi i foshnjës

Foshnja e sapolindur dhe 1 javëshe
Foshnja 2 javëshe
Foshnja 3 javëshe
Foshnja 4 javëshe